Obec Vojany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka


Úvod


Motto: "Cti si minulosť v súčasnosti a zachovaj ju pre budúcnosť!"

(Vörösmarty Mihály)

  Vojany sú obec, ktorú jej občania majú radi, keďže je ich domovom i rodiskom. Je miestom, kde sa hrávali ako deti, kde chodievali do školy, kde sa z nich stali uvedomelí dospelí ľudia. Ak chceme vytvoriť ľudskejšie prostredie pre život, musíme vidieť i poznať, čo nám odkazuje minulosť, pretože skrze ňu sa stáva súčasnosť hodnotnejšou. Iba tak sa vieme s čistou nádejou pozerať do budúcnosti.
  Patrí sa poznať históriu obce, jej pamätihodnos- ti, minulosť cirkvi, kostola, školy, farnosti i cintorína, našu kultúru, tradície, ako aj atuálne udalosti. Tak sa naučíme ctiť si a chrániť to, čo je naše, takisto iným umožniť nazrieť do toho, čo je pre nás cenné.

Štefan Czinke,
starosta obce Vojany.


Oznam - odčítanie vodomerov a plynomerov


      Pracovníci Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. a Slovenského plynárenského priemyslu, a. s., uskutočnia v stredu, dňa 25. januára 2017 odčítanie vodomerov a plynomerov. Žiadame vážených občanov, aby sprístupnili vodomerné šachty a plynomery.

        

Oznam - odchyt túlavých psov


      Dňa 26., 27. a 28. januára 2017 bude obec realizovať odchyt túlavých psov. Žiadame preto všetkých majiteľov psov, aby svoje psy nepúšťali na ulicu.

        


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky