Obec Vojany

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka


Úvod


Motto: "Cti si minulosť v súčasnosti a zachovaj ju pre budúcnosť!"

(Vörösmarty Mihály)

  Vojany sú obec, ktorú jej občania majú radi, keďže je ich domovom i rodiskom. Je miestom, kde sa hrávali ako deti, kde chodievali do školy, kde sa z nich stali uvedomelí dospelí ľudia. Ak chceme vytvoriť ľudskejšie prostredie pre život, musíme vidieť i poznať, čo nám odkazuje minulosť, pretože skrze ňu sa stáva súčasnosť hodnotnejšou. Iba tak sa vieme s čistou nádejou pozerať do budúcnosti.
  Patrí sa poznať históriu obce, jej pamätihodnos- ti, minulosť cirkvi, kostola, školy, farnosti i cintorína, našu kultúru, tradície, ako aj atuálne udalosti. Tak sa naučíme ctiť si a chrániť to, čo je naše, takisto iným umožniť nazrieť do toho, čo je pre nás cenné.

Štefan Czinke,
starosta obce Vojany.


V. Vojanský festival maďarskej národnostnej kultúry

Projekt je spolufinancovaný z dotácie Košického samosprávneho kraja.

Partneri festivalu:
        


P  O  Z  V  Á  N  K  A


  Starosta obce Vojany a Obecné zastupiteľstvo Vás týmto srdečne pozýva na V. ročník tradičného Vojanského festivalu maďarskej národnostnej kultúry, ktorý sa bude konať dňa 28. augusta 2016 v miestnom amfiteátri. Aj tohto roku Vás zabaví tradičná rybárska súťaž.  

Program festivalu:


08:00 – 11:00 - Súťaž v rybolove
15
:00 Ekumenická bohoslužba v reformovanom kostole
17:00 Slávnostné otvorenie
17
:05 Vyhodnotenie súťaže v rybolove           
17
:10 Skupina - Nostalgia
18
:00 Zille Germanová a Péter Madarász - operety
18
:40 Orientálny tanec - Rita
19:00 Kompánia „Garagulya“ - umelci na choduliach
20:00 Szabó Ádám - Harmonikár  
21
:00 Skupina - CAIRO

Všetkých Vás srdečne pozývame! 


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky